OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA - Villa Cissa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE SMJEŠTAJA

UVODNE ODREDBE

Pružatelj usluge (dalje u tekstu: Villa Cissa) pruža uslugu građana u domaćinstvu za smještaj prema objavljenim informacijama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile* ili slučaja**.

* Viša sila: okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (prirodni događaji, epidemije, ratovi i društveni nemiri, terorističke aktivnosti, zabrane i ograničenja bilo koje vrste izdana od strane države ili lokalne samouprave, štrajkovi itd).

** Izvanredni događaji: bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji.

1. SADRŽAJ PONUDE

Apartmani u Villi Cissa u potpunsoti su namješteni i opremljeni za boravak kako je to prikazano na web stranicama www.villacissa.com. Cijena uključuje posteljinu i ručnike u dostatnim količinama, uporabu air-conditiona, bežičnog pristupa internetu (Free Wi-Fi), televizije, tople i hladne vode, elektroničkog sefa i svih uređaja koji se nalaze u apartmanu. Povremeno, u zimskim mjesecima i za hladnih dana moguća je nadoplata za grijanje. Satelitski prijem ne osigurava prijem svih televizijskih i radio kanala.

2. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pisano, putem web stranice Ville Cissa www.villacissa.com i posebnog obrasca Zahtjev za rezervacijom, koji se tamo nalazi. Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Podrazumijeva se da je gost upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u slučaju rezervacije u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Villu Cissa, tako i za gosta. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti bespovratnu akontaciju od najmanje 50% od ukupnog iznosa smještaja, a ostatak iznosa uplaćuje se u gotovini u trenutku dolaska u apartman, izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju poslovne banke pružatelja usluge na dan plaćanja.

3. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi kako je naznačeno na Cjeniku na www.villacissa.com i naplaćuje se istovremeno s uplatom iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

4. CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu (apartman) iz rezervacije. Cijene smještaja izražene su i objavljene u kunama odnosno u eurima. Villa Cissa zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene vladinih odluka ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju Villa Cissa jamči cijenu smještaja navedenu u ponudi temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Villa Cissa se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije, Villa Cissa ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz posebnu nadoplatu na licu mjesta za nenajavljene goste.

Sigurnosni polog je obvezan za slučaj nastanka bilo koje štete ili loma, odnosno gubitka ključeva. Visina pologa iznosi kako je naznačeno u Cjeniku, te se plaća kod ulaska u apartman, u gotovini. Potrebno je imati pripremljen iznos za sigurnosni polog pri dolasku u apartman, jer u protivnom ulazak i ostanak u apartmanu neće biti moguć sve dok se ovaj iznos ne podmiri. Ovaj polog se gostu vraća na kraju boravka i prethodno podliježe provjeri stanja apartmana i povratu svih ključeva, o čemu može ovisiti povrat. U izniminim slučajevima moguća je odgoda povrata pologa do 8 tjedana kada se čeka na račune za poravak štete.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještaj u apartmanima u Villi Cissa opisan je prema službenoj kategorizaciji nadležne državne institucije i na temelju stvarnog stanja smještaja prilikom objave na web stranicama www.villacissa.com. Standardi smještaja, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

S najboljom namjerom svi objavljeni podaci i opisi istinito su navedeni. Ipak, informacije (fotografije/ilustracije/tekstovi) o Villi Cissa na www.villacissa.com mogu se u nekom detalju nehotice razlikovati od stvarnog stanja. Informacije o smještajnim jedinicama mogu sadržati slučajne i nenamjerne, gramatičke ili tipografske pogreške. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano.

Villa Cissa pridržava pravo vršiti stalne promjene u cilju poboljšanja usluge u svojim apartmanima i nužnih prilagodba iz operativnih potreba. U interesu stalnog poboljašanja, pridržavamo pravo mijenjanja namještaja, opreme i usluga u odnosu na ranije ili objavljeno stanje, bez prethodne obavijesti.

Villa Cissa ne odgovara za izravne, posredne, popratne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka s www.villacissa.com.

6. DOLAZAK I ODLAZAK

Očekuje se da na dan dolaska gost dođe u Villu Cissa između 15.00 i 20.00 sati, kada će ga u vili netko sačekati i primiti, a da na dan odlaska napusti apartman između 8.00 i 10.00 sati, najkasnije. U slučaju dolaska gosta izvan ovog vremena, gostu se može naplatiti usluga što će ga se sačekati i primiti izvan ovog vremena. Ukoliko gost, bez prethodne najave i dogovora, dođe poslije 22.00 sata moguće je da neće moći ući u vilu i apartman do slijedećeg dana.

Villa Cissa ne može gostu vratiti iznos za neiskorišteni dio rezerviranog boravka do kojeg je došlo iz putnih razloga. Nadalje, do povrata ne može doći ni u slučajevima kada se boravak prekine prije vremena.

7. PRAVO VILLE CISSA NA PROMJENE I OTKAZ

Villa Cissa zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj zamijenit će se samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije Villa Cissa zadržava pravo naplate razlike u cijeni.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja Villa Cissa zadržava pravo otkaza rezervacije (uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge), te jamči povrat ranije uplaćenog iznosa na ime akontacije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge Villa Cissa će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju i svakako vratiti gostu ranije uplaćeni iznos na ime akontacije.

8. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, mora to učiniti pisanim putem (e-mailom ili poštom). Pod promjenom se smatra promjena gosta kao nositelja rezervacije, broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se dodatni iznos od 50 eura po promjeni kao i svi eventualni dodatni troškovi takve promjene rezervacije.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije, smatra se otkazom rezervacije i gostu se naplaćuje ukupni iznos cijene rezerviranog smještaja.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije unutar 30 dana prije dolaska odnosno prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe, gost je dužan platiti troškove otkazivanja usluge i naplaćuje se ukupni iznos cijene rezerviranog smještaja.

Villa Cissa preporuča da se gost osigura putnim osiguranjem kada izvrši rezervaciju.

Ukoliko gost u rezervirani apartman ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Villi Cissa, rezervacija se smatra otkazanom i troškovi otkaza obračunavaju se prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Villa Cissa zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako je gost koji je izvršo rezervaciju spriječen putovati i otkazuje dolazak, ima pravo naći novog korisnika za istu rezervaciju, ali to mora učiniti tako da pisanim putem o tome obavijesti Villu Cissa najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge, a Villa Cissa će zaračunati samo troškove uzrokovane ovom zamjenom u iznosu od 50 eura. Gost i novi korisnik usluge rezervacije zajednički su dužni poštovati ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja i odgovorni su za sve troškove nastale takvom promjenom, sve do trenutka podmirenja punog iznosa rezervirane usluge smještaja.

9. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VILLE CISSA

Dužnost Ville Cissa je briga o provedbi i izvršenju usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Villa Cissa će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (Uvodne odredbe), kada se postupa kako je opisano u Članku 7.

Villa Cissa odnosno njezin vlasnik ne mogu se smatrati odgovornim za bilo kakvu nastalu ozljedu ili smrt svojih gostiju ili drugih osoba u apartmanu i objektu, osim u slučaju dokazanog grubog nemara od strane Ville Cissa. Gosti Ville Cissa za smještaja u objektu osigurani su kod osiguravateljske kuće pružatelja usluge.

10. OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

  • posjedovati valjane putne isprave,
  • poštivati carinske, devizne i druge propise Republike Hrvatske,
  • prilikom dolaska u apartman predati dokumente za obavljanje registracije (putovnica ili osobna iskaznica za svaku osobu koja je gost),
  • prilikom dolaska u apartman pružatelju usluga u cijelosti podmiriti preostali iznos za smještaj i iznos sigurnosnog depozita, u gotovini,
  • pridržavati se kućnog reda Ville Cissa, te s pružateljem usluga surađivati u dobroj namjeri.

 
Gost je nadalje, dužan čuvati i brinuti o namještaju, uređajima, opremi i interijeru apartmana, kao i o zajedničkim prostorima vile kojima se služi, pažnjom brižnog gosta, te apartman i njegov inventar prilikom odlaska ostaviti u ispravnom stanju i neoštećen, čist kao i kada je ušao u njega. Za slučaj svakog oštećnja, loma, gubitka i nastale štete odgovoran će biti gost. Villa Cissa pridržava pravo naplatiti se iz sigurnosnog pologa za potrebe svakog dodatnog čišćenja izvan uobičajenog završnog čišćenja, kao i potraživati nadoknadu kada se ne može naplatiti iz iznosa sigurnosnog pologa.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za nastalu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

11. BROJ OSOBA KOJE SU GOSTI

Samo onaj broj osoba za koje je izvršena rezervacija i oni gosti koji su pri dolasku registrirani mogu bez prethodnog posebnog dogovora boraviti i koristiti smješataj u vili. Gostima nije dozvoljeno u vilu i apartman dovoditi druge osobe koje nisu gosti u vili. Villa Cissa pridržava pravo trenutnog otkaza najma, bez prethodne najave i povrata novca, u slučaju nepridržavanja ove odredbe.

12. PRISTUP

Predstavnici Ville Cissa, ili oni koje oni odrede, imaju slobodan pristup u apartman u razumnim okvirima radi nužnog održavanja i/ili provjera.

13. PONAŠANJE

Očekuje se od gosta da se on i njegovo društvo koji su također registrirani kao gosti Ville Cissa korektno i pristojno ponašaju za sve vrijeme boravka u apartmanu, zajedničkim prostorima vile i ispred zgrade i u skladu s kućnim redom. U slučaju suprotnog ponašanja Villa Cissa ima neupitno diskrecijsko pravo zatražiti od takvog gosta i njegova društva da vilu odmah napuste, bez prava na ikakav novčani povrat.

14. PRTLJAGA I DRAGOCJENOSTI

Villa Cissa se nalazi u sigurnom okruženju i nisu poznati slučajevi krađa. U slučaju eventualne krađe prtljage, novca ili dragocjenosti iz apartmana ili zajedničkih prostora vile, Villa Cissa ne odgovara za krađu i ne može vratiti novac za najam u slučaju da gost odluči napustiti apartman kao posljedicu takve krađe. Držanje dragocjenosti u apartmanu na vlastitu je odgovornost gosta. Elektronički sef nalazi se u apartmanu na besplatnoj usluzi gostima za pohranu osnovnih dokumenata i manjih vrijednosti. Eventualna krađa prijavljuje se nadležnoj policijskoj postaji.

15. POSEBNE OPASKE:

1. Usluge i aktivnosti:

Neke usluge u samoj vili odnosno apartmanima (npr. grijanje prostorija), te dodatni sadržaji i aktivnosti u okolini objekta mogu se odvijati samo u određenom dijelu godine (npr. neki muzeji, galerije, restorani, klubovi ili drugi ugostiteljski objekti nisu otvoreni u određenim mjesecima, na što Villa Cissa nema utjecaja).

2. Oznake tipova smještajnih jedinica:

a) Tip AP-A2+2 – podrazumijeva studio apartman koji se sastoji od jedne prostorije s dnevnim boravkom, blagovaonicom i prostorom za spavanje s jednim dvostrukim ležajem za 2 osobe i sofom/dodatni dvostruki ležaj za još 2 osobe, te izdvojenom kuhinjom i zasebnom kupaonicom s kadom i toaletom.

b) Tip AP-B4+2 – podrazumijeva apartman na dvije etaže vile, međusobno povezane internim stepenicama, od kojih se donja etaža sastoji od jedne prostorije s dnevnim boravkom sa sofom/dodatni dvostruki ležaj za još 2 osobe, blagovaonicom, izdvojenom kuhinjom, te zasebnom kupaonicom s tušem i tolaletom, a gornja se etaža sastoji od dvije spavaće sobe – jedna s jednim dvostrukim ležajem za 2 osobe i još jednim prostorom za dnevni odmor i druga s dva jednostruka ležaja, svaki za po 1 osobu, te druge zasebne kupaonice s tušem i tolateom.

3. Linkovi na stranice trećih:

Ove internet stranice mogu sadržati i linkove na internet stranice koje su pod nadzorom drugih fizičkih ili pravnih osoba. Ti su linkovi ovdje navedeni samo kao preporuka gostima Ville Cissa, odnosno potencijalni izvor dodatnih i opširnijih informacija. Villa Cissa ih redovito provjerava kako bi se osigurala aktualnost sadržaja na internet stranicama Ville Cisse. Usprkos tome, budući da Villa Cissa nema nikakav utjecaj na njihovu uređivačku politiku, odriče se bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj, te istinitost i točnost informacija koje se na njima nalaze i na gostu je da te sadržaje provjeri.

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost koji je nositelj potvrđene rezervacije ima pravo prigovora zbog eventualno neizvršene uplaćene usluge.

Postupak u svezi prigovora:

  • Gost je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu. Gost je dužan surađivati s Villom Cissa u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Villa Cissa nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u Villi Cissa gost je dužan prihvatiti je).
  • Villa Cissa ne može uvažiti reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (zvuci i druge smetnje s ulice i susjednih objekta, ulični radovi, stanje drugih objekata u neposrednoj blizini itd.), kao što ne može biti odgovorna za kvarove komunalne, telefonske i električne mreže, ili neočekivane mehaničke kvarove opreme unutar objekta (žarulje, bojleri, air-condition, Wi-Fi, televizor, elektronički sef, radijatori i oprema u kuhinji i kupaonici), ali će za ove posljednje učiniti sve da se otklone u razumnom roku.
  • Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo eventualnog povrata novca za neizvršenu uplaćenu uslugu.

 
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Villa Cissa ne može se smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću plaža, mora i temperature mora, ili usluge u gradu i okolici, te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se izravno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (apartmana).

17. NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudski postupak. Za takav slučaj utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

U slučaju potrebe tumačenja ovih Općih uvjeta mjerodavan je tekst na hrvatskom jeziku.

18. NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za smještaj, gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

Villa Cissa, Zdenac 14, 52210 Rovinj, Republika Hrvatska

POGLEDAJTE VIŠE

GALERIJA
CIJENE
KNJIGA GOSTIJU